سلفی گرفتن


سلفی گرفتن با جنازه ؟

در کلیپ کوتاه زیر مشاده می کنید که این افراد از روی تفریح و سرگرمی، با پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی سلفی می گیرند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فردی محبوب در میان عموم جامعه بوده است و چنین رفتاری باعث خشم طرفداران هاشمی رفسنجانی شده است.